mesa entitats socials vng

Què és La Mesa

La Mesa som persones que formem un espai de treball permanent representant les nostres organitzacions i que, en benefici de la població de Vilanova i la Geltrú, abordem objectius socials comuns ajuntant els nostres recursos i capacitats.

El treball en xarxa que fa la Mesa possibilita donar millors respostes als reptes que es plantegen en l’atenció a la població més vulnerable, en permetre sumar forces i recursos, crear sinergies i compartir experiències.

Una de les fortaleses de la Mesa és l’aliança entre les entitats que la composen. Aliança és recerca del bé comú i també compromís i sentit de la responsabilitat en el marc d’una missió comuna: l’atenció a la població de Vilanova en risc d’exclusió social.

Ens uneix la proximitat a la realitat social del municipi, la voluntat de contribuir a la millora social i la intervenció directa amb les persones i les famílies que pateixen més directament les dificultats de la crisi.

Històries de Vida Nova:

Les petites històries de grans persones com la Nieves, la Irina i l’Ernest que han fet una Vida Nova a Vilanova i la Geltrú.

Objectius de la Mesa:

  • Aprofitar les sinergies entre les entitats per millorar els serveis que es presten a la ciutat.
  • Donar cobertura a les necessitats bàsiques de la ciutadania creant circuit únics, coneguts i estables.
  • Promoure el voluntariat social.
  • Sensibilitzar el conjunt de la població de Vilanova sobre les problemàtiques econòmiques i socials, i la necessitat de col·laboració.
  • Crear canals per a que les persones, entitats i empreses que ho desitgin, puguin col·laborar amb la MESA amb donacions econòmiques, donacions de productes o materials, amb temps o amb idees.