Coneixent la Fundació Formació i Treball

La Fundació Formació i Treball està ubicada a Vilanova i la Geltrú i el seu àmbit de competència és la comarca del Garraf.

L’objectiu del treball de la Fundació és promoure la contractació de persones amb risc d’exclusió social a través de projectes, serveis i itineraris personalitzats, encaminats a donar eines per facilitar la contractació en el mercat laboral ordinari. Les persones poden accedir a l’entitat directament per iniciativa pròpia, per derivació dels serveis socials locals o per derivació d’altres entitat.

Per portar a terme els seus objectius, la Formació i Treball dissenya itineraris sociolaborals personalitzats, disposa de programes d’orientació laboral i una empresa d’inserció pròpia

Els programes orientació laboral estan dissenyats per proveir d’eines que facilitin a les persones tornar a confiar en les seves capacitats i millorar les seves aptituds per tornar a accedir al mercat laboral, en una empresa ordinària.

L’empresa inserció pròpia permet la contractació de persones, derivades pels serveis socials locals, per un període que pot ser de 6 mesos o 1 any. Actualment disposa de 5 línies de treball:

  • Bugaderia
  • Botiga amiga (comerç de venda roba a la rambla Salvador Samà)
  • Deixalleria, a Sitges
  • Recollida de voluminosos a Sant Pere de Ribes i Les Roquetes i planta de cartró a Vilanova i la Geltrú, amb recollida del cartró a Vilanova, Sant Pere de Ribes i Les Roquetes.
  • Desbrossament franges forestals a Olivella.

Per més informació, recuperem l’entrevista que Canal Blau Ràdio va emetre el mes d’octubre de 2019, al programa El tema del dia, amb Carla Castillejo, tècnica d’Intermediació Laboral de Formació i Treball.