La MESA està formada per associacions de l’àmbit social de Vilanova i la Geltrú, amb la participació de l’Ajuntament del municipi que hi dona suport.

Les associacions que en formen part són:

 • ActivaMent Garraf-Penedès
 • Amics de la gent gran
 • Associació Alé. Capacitat de sostenir un esforç
 • Associació de persones amb discapacitat del Garraf
 • Associació d’Oci Inclusiu del Garraf “Vilanova Actua”
 • Caritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat
 • Creu Roja
 • Fament, salut mental del Garraf
 • Fundació Casa d’Empara
 • Fundació Formació i Treball
 • Fundació Privada Sant Antoni Abat
 • Grup ATRA
 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

 


Entitats que forman la Mesa:

ActivaMent Garraf-PenedesActivaMent Garraf-Penedès

ActivaMent és un col·lectiu actiu de persones amb l’experiència del trastorn mental que treballem per millorar la qualitat de vida de les persones del nostre col·lectiu i fer la nostra societat més justa i inclusiva.

Som una entitat constituïda, autogestionada i dirigida per persones que hem viscut o estem vivint una situació de patiment psicològic o de diversitat mental.

Pàgina web: http://www.activament.org/category/garraf-penedes/


Amics de la Gent GranAmics de la gent gran

Amics de la Gent Gran som una fundació que treballem per millorar la qualitat de vida de les persones grans. Des del 1987, combatem el sentiment de soledat no desitjada i la marginació de la gent gran mitjançant l’acció de voluntaris i voluntàries i la sensibilització de la societat.

Pàgina web: https://amicsdelagentgran.org/ca


Associació Alé. Capacitat de sostenir un esforç

L’Associació Alé tenim dos projectes: el Cafè Caliu i el Rober Caliu

El Cafè Caliu aprofita el recurs de l’esmorzar per crear un ambient distés on la persona que acut té la oportunitat d’expressar la seva realitat de forma familiar.

A través d’aquest ambient El projecte vol generar la creació de tallers orientats a potenciar l’adquisició d’habilitats per al foment de l’autonomia i potenciació de la xarxa social.

El “Rober Caliu”, és un rober solidari. Classifiquem, endrecem i adeqüem la roba que ens arriba, per distribuir-la de forma gratuïta a les persones usuàries del servei.

Pàgina web: https://associacioale.wordpress.com/


Associació de Persones amb Discapacitat del GarrarAssociació de persones amb discapacitat del Garraf

L’Associació de Persones amb Discapacitat del Garraf és una entitat sense ànim de lucre que treballa per a la inserció laboral de persones amb algun tipus de discapacitat. Realitzem itineraris sociolaborals, gestió de cursos i activitats formatives i atenció individualitzada per tal de millorar la ocupabilitat. També estem en contacte amb empreses del territori que busquen perfils professionals i tenen necessitat de contractació.

Des del 2018 som, també, entitat del Programa Incorpora de La Caixa que ens permet ampliar tant la nostra gestió d’ofertes de feina com l’oferta formativa.

Pàgina web: http://discapacitatsdelgarraf.vilanova.ppe.entitats.diba.cat/


Associació d’Oci Inclusiu del Garraf “Vilanova Actua”

Vilanova Actua, associació d’oci inclusiu del Garraf, neix al llarg del 2013 amb el suport previ de més de cinc anys d’experiència. L’entitat, sense ànim de lucre, té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial a través d’un dels aspectes claus del desenvolupament individual i social de la persona, l’oci. Per fer-ho, es promouen, fomenten i desenvolupen accions i activitats en el temps de lleure mitjançant una línia de treball inclusiva i promotora de la inclusió social.

Pàgina web: https://www.vilanovaactua.org/


Càritas Interparroquial de Vilanova i la GeltúCaritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat

Càritas és l’expressió de l’amor i el compromís de la comunitat cristiana per a les persones que es troben en situació de pobresa, vulnerabilitat o exclusió social. La seva acció abasta també sensibilitzar sobre la necessitat de tenir cura del planeta promovent l’economia solidària, el respecte al medi ambient i el consum responsable com a eines per treballar en pro d’un millor i més sostenible repartiment dels recursos.

Càritas és una entitat de l’Església catòlica que té com a objectiu promoure, orientar i coordinar l’acció social i caritativa de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar la societat i promoure la justícia social.

Pàgina web: https://www.caritassantfeliu.cat/


Creu Roja Vilanova i la GeltrúCreu Roja

El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja és la xarxa humanitària més gran del món a la qual estan vinculades més de 120 milions de persones de 186 països.

Tenim com a finalitat ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en els àmbits nacional i internacional, a través d’accions integrades, realitzades essencialment per voluntariat i amb una àmplia participació social i presència territorial.

L’assemblea de la Creu Roja a Vilanova i la Geltrú també atén les poblacions de Canyelles i Cubelles.

Pàgina web: http://www.creuroja.org/AP/cm/318P171L8/Assemblea-Vilanova-i-la-Geltru.aspxFundació Casa d'EmparaFundació Casa d’Empara

La Fundació Casa d’Empara presta serveis d’acolliment a gent gran, a través d’una residència i un centre de dia. La finalitat d’aquests serveis és la cura integral (física, psíquica, funcional, social, espiritual…) i integrada per mitjà d’una atenció centrada en la persona, de qualitat i orientada de forma preferent als més necessitats.

Pàgina web: http://www.casaempara.cat/


Formació i TreballFundació Formació i Treball

L’any 1992, Càritas va constituir la Fundació Formació i Treball amb l’objectiu de formar i proporcionar oportunitats laborals a persones en risc d’exclusió social a través de la contractació per a la gestió i la entrega de roba, mobles i altres equipaments de la llar a famílies vulnerables derivades de la pròpia Càritas i dels diferents Serveis Socials de Barcelona.

En l’actualitat, l’objectiu de la Fundació és facilitar l’accés al mercat laboral de persones en risc d’exclusió social a través d’itineraris d’inserció socio-laborals i/o múltiples formacions professionals adaptades a la demanda del teixit empresarial del territori. També recau sobre la Fundació la tasca de gestionar i coordinar circuits de re-aprofitament de materials i productes diversos per garantir una economia sostenible en benefici de la població.

Pàgina web: https://www.formacioitreball.org/


Fundació Privada Sant Antoni AbatFundació Privada Sant Antoni Abat

La fundació és una institució sense ànim de lucre que té com a finalitat fundacional “el desplegament i la prestació d’atenció sanitària i social en l’àmbit de Vilanova i la Geltrú i la seva àrea d’influència”.

La fundació desenvolupa les activitats de: Pis d’acollida a persones en risc d’exclusió social, transport social a persones amb mobilitat reduïda, servei de tutela, autotutela, estudis i recerca en l’àmbit social i de salut, gestió del voluntariat (social, pastoral i penitenciari) i gestió del seu patrimoni històric, arquitectònic i cultural (premis Lalo convocatòria anual).

Pàgina web: http://www.fundacioabat.cat/la-fundacio-avui/


Grup ATRA

La missió d’ATRA és oferir atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, especialment derivada de les addiccions i la salut mental, per tal que assoleixin la seva màxima autonomia i integració social. Sempre amb vocació de funció pública, treballem seguint un enfocament biopsicosocial, educatiu i comunitari amb un equip multidisciplinari de professionals.

Pàgina web: http://www.grupatra.org/web/index.php


Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú forma part de la Mesa amb la participació dels serveis socials municipals i l’oficina tècnica del Pla d’Inclusió Social de Vilanova i la Geltrú.

Els serveis socials locals (https://www.vilanova.cat/serveis_a_les_persones/serveis_socials) tenen com a finalitat contribuir al dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida mitjançant la cobertura de les seves necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials.

L’oficina tècnica del Pla d’Inclusió Social de Vilanova i la Geltrú (https://www.vilanova.cat/convivim/inclusio) elabora i desenvolupa el Pla Local d’Inclusió Social, que és l’instrument que dibuixa el full de ruta per evolucionar cap a una ciutat més cohesionada i inclusiva.

 

Pàgina web: https://www.vilanova.cat/


Espai sopemgrupo514

Un projecte social per a sopar en companyia.

El menjador social “Espai Sopem” és un projecte l’objectiu del qual és compartir un menjar calent, rica i casolana amb persones que, o bé no tenen llar, o bé no tenen capacitat d’organitzar i disposar d’un sopar equilibrat.

És un projecte impulsat per l’associació Grup 5/14 i liderat per persones voluntàries que s’organitzen entorn a les diferents tasques que necessita el servei.

Les persones usuàries arriben a nosaltres derivades per Serveis Socials, per altres entitats socials, o bé perquè uns altres usuaris els parlen del projecte. Els aliments que es cuinen cada nit arriben gràcies a la col·laboració de l’Economat de Vilanova i la Geltrú (projecte social de distribució d’aliments). Tambien arriben menús ja elaborats fruit d’un acord de reaprofitament amb centres educatives, centres hospitalaris i centres residencials de la nostra ciutat.

Som un servei obert, de fàcil accés, i estem els dillunsdimecres i dijous a les 20 hores en el Centre Cívic La GeltrúPlaça de L’associació d’Alumnes Obrers, 1.

 • Trobaràs informació actual a les nostres xarxes socials:

Facebook i Instagram