Habitatges per a persones grans amb baixa dependència

Oficines de la Fundació Casa d’Empara al carrer Llibertat número 30

El pla estratègic de la Fundació Casa d’Empara defineix com a visió l’atenció a les persones grans en totes les fases del seu envelliment, no només quan ja estan a residència o centre de dia; l’objectiu és treballar per fer possible que les persones grans puguin estar el màxim temps en el seu entorn.

Aquest plantejament ha portat, entre d’altres, al projecte de construcció d’habitatges per a persones grans amb baixa dependència, una iniciativa pionera a la ciutat. Els habitatges, amb capacitat per a dues persones cadascun, estan dissenyats sense barreres arquitectòniques i tenint en compte les necessitats de les persones grans.

Per més informació hem recuperat a la notícia emesa per Canal Blau TV el passat mes de novembre en la que Núria Martorell, treballadora social de la Fundació, parla d’aquest projecte.

Veure entrevista